Pohled na experiment

Kmity na pružině

Tlumené a buzené kmitání


 
 
Záznam dat  
 
Budicí frekvence elmag. signálu
Graf budicího signálu a okamžité výchylky
[s]
Budicí elmag. signál [V] Okamž. výchylka [cm] Čas [s] (dílek = 1 s)
Výběr měření a export dat
[V]
[cm]
[s]
Budicí elmag. signál [V] Okamž. výchylka [cm] Čas [s] (dílek = 1 s)